Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Waar en wanneer

Kerstwandeling Old Hiemse

Kerstwandeling Old Hiemse


2024

De kerstwandeling vindt plaats rondom de Heemser Esch.
U kunt een starttijd kiezen tussen 18:00 en 20:00 uur. Tickets zijn alleen vooraf te koop t/m 23 december. Zonder ticket kunt u niet starten.
De start is bij het monument van Frits de Zwerver aan de Brandweg 3 in Hardenberg.
Hier scannen de herders uw ticket.


Parkeren

Kom zoveel mogelijk op de fiets!

Auto’s

U kunt uw auto parkeren op de volgende plaatsen:
– Parkeerplaats Kandelaarkerk, Frits de Zwerverlaan
– H.H. Schefferlaan
– Weidebuurt
– Scholtensdijk

Fietsen

U kunt uw fiets stallen achter het Witte kerkje.

Bereikbaarheid

Het beste kunt u de wijk inrijden vanaf de Rheezerweg. Afslag H.H. Schefferlaan of Weidebuurt.
Klik op het kaartje hierboven om hem beter te bekijken.


Start

Bij het Frits de Zwerver monument aan de Brandweg 3 in Hardenberg.


En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.

— Lucas 2:7

Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van den koning Herodes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen.

— Mattheus 2:1

Social media

Advertentie